Stair

Stair scoil Rann na Feirsde

Tá Scoil Náisiúnta Oilibhéir Pluincéid suite i Rann na Feirsde in iar-thuaisceart Thír Chonaill idir Gaoth Dobhair agus Gaoth na Brád.

Tógadh an scoil i 1956 ar láthair na sean-scoile a tógadh in 1893. Nuair a thit an rollúchán faoi 20 in 1969 druideadh an scoil agus có-nascadh í le Scoil Naomh Dubhaigh in Anagaire ag cur leis an pholasaí a bhí ag an Roinn Oideachas ag an am sin scoltacha beaga a dhruid.

Áth-osclaíodh an scoil arís áfach 1972 mar scoil thrí-oide agus mhéadaigh na huimhreacha chomh h-ard sin le filleadh teaghlaigh eisimirceach sna seachtóidí gurbh éigin forbairt a dhéanamh ar an fhoirgneamh in 1985 nuair a tógadh trí seomra ranga úra agus rinneadh seomra íl-ghnéitheach den t-sean scoil.

Thosaigh na h-uimhreacha ag titim ansin arís ag deireadh na n-ochtóidí agus tús na nóchaidí agus chaill an scoil múinteoir. I Meán Fómhair 2000 mhéadaigh na h-uimhreacha arís rinneadh iarratas chuig an Roinn Oideachas chun an tríú oide a cheadú. Ceadaíodh an 3ú ar bhonn sealadach go deireadh na scoil bhliana 2000-2001 agus post buan ó sin ar aghaidh.

I 2002 ceadaíodh comhordaitheoir tuaithe faoi scéim “Giving Children an Even Break” ar bhonn rannta le trí scoil eile agus roghnaíodh Pádraig Ó Dochartaigh don phost sin. Baineadh an post seo ón scoil mar tógadh amach as an scéim DEIS í i 2006.

Mhéadaigh na h-uimhreacha i 2003 agus ceadaíodh múinteoir feabhas ar bhonn rannta le Scoil Náisiúnta Loch an Iúir, ach tá an múinteoir seo bunaithe sa scoil againn. Faoi láthair sa scoil tá ceithre oide (Príomhoide, beirt mhúinteoir agus múinteoir tacaíocht foghlama) i Scoil Oilibhéir Pluincéid Rann na Feirste le 81 dalta ar rollaí na scoile.

Tá Maria Bn. Uí Chaomhánaigh fostaithe mar chúntóir teanga faoi scéim na gcúntóirí teanga agus Nóirín Bn. Uí Dhochartaighb fostaithe sa scoil mar Chúntóir Riachtanais Speisialta ó 2016.

stairphoto02 stairphoto01